Apache

mod_log_sqlのインストール

# yum install mysql mysql-devel 
# ln -s /usr/lib64/mysql /usr/lib/mysql
# cd /usr/local/src
# wget http://www.outoforder.cc/downloads/mod_log_sql/mod_log_sql-1.101.tar.bz2
# tar jxvf mod_log_sql-1.101.tar.bz2
# cd mod_log_sql-1.101
# ./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2014-07-22 (火) 11:22:38 (2481d)